messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งเหตุ
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 07แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 07แผนยุทธศาสตร์
folder 08แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 010คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 011คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 012 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 08แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder เทศบัญญัติ
folder 09รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 014รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder 015ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
folder 016แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder 017สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder งานสวัสดิการสังคม
folder กองการศึกษา
folder รายงานการเงิน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 30
เดือนนี้2,421
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)83,340
ทั้งหมด 280,000

image เทศบาลตำบลท่าเกษม
ประชาสัมพันธ์เปิดยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2567
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2567
นโยบายไม่รับของขวัญ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุมชน
นโยบายไม่รับของขวัญ ของกำนัล เทศบาลตำบลท่าเกษม
โครงการ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2565"
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน[1 เมษายน 2567]
โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน[11 มกราคม 2567]
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566[19 ธันวาคม 2566]
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2566[15 มิถุนายน 2566]
 
insert_drive_file 05ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
นโยบายไม่รับของขวัญ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประกาศ รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำ การจัดบริการสาธารณะ ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
ขอเชิญชวน ชาวท่าเกษม พร้อมใจ ไปเลือกตั้ง ใช้สิทธิ์ เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview60
เรื่อง ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview130

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview80
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview59
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview79
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview138
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการเปิดอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview153

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2565
รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview62
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview87

folder ITA การพัฒนารายได้ท้องถิ่น
มาตราการดูแลผลกระทบการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview467
รายผลการสำรวจข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview490
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview485

folder 034มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview105
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101
รายงานการตรวจสอบและติตามสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview303
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview312

folder 035การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview96
รายงานการประชุมคณะกรรมการของเทศบาลตำบลท่าเกษม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview261
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเฝ้ําระวังการคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview243

folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง กาหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview245
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236
แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว๊บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview366

folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ประกาศการกำหนดมาตราป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview253

folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2565" และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview220
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview224

folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview242

folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
folder O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพระพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview221
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview239
รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview270
การซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview338

folder O31การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview67
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126

folder 032แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าเกษม
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าเกษม grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริตเทศบาลตำบลทาเกษม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280

folder 022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview82
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
คู่มือร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview186
คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview680


play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ