เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 104
เดือนนี้ 6,605
เดือนที่แล้ว 16,152
ทั้งหมด 55,334

ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ code:

 สอบถามคะฉันจะขอใบรับรอง ออกบ้านเลขที่ เพื่อขอน้ำปะปาได้ที่ไหนอย่างไรคะ

เข้ามาที่ สนง.เทศบาลตำบลท่าเกษม ห้องกองช่าง ยื่นคำร้องขอบ้านเลขที่ได้เลยคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:23 เมษายน 2564)

ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณหน้าโรงน้ำตะวัน เนื่องจากต้นไม้ล้มฟาดสายไฟฟ้า

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแล้วครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:22 เมษายน 2564)

ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง ด้านหน้าบ้าน เลขที่ 216 หมู่ 2 หน้าบ้านป้าน้อยหนองด่านเนื่องจากกะพริมมาหลายวันแล้วคะ

เทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแก้ไขแล้วคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2564)

แจ้งเทศบาล ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ดับมาหลายวันแล้ว ซอย 7 แยก 1 ช่วยดำเนินการหน่อยคะ

เทศบาลดำเนินส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2564)

ขอให้เทศบาลช่วยซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างลายทางถนนชอยเทศบาล 3/1 ซอยร้ายน้ำแข็งตายง เสาที่ 1

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:13 มกราคม 2564)

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์วางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์ช่างสำรวจพื้นที่ ในการดำเนินงานเนื่องจากน้ำท่วมเข้าบ้าน ทั้งนี้ใช้งบประมาส่วนตัว

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการตามที่ร้องขอแล้วเสร็จ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ธันวาคม 2563)

ขอความอนุเคราะเทศบาลตำบลท่าเกษม ช่วยประสานการติดตั้งป้ายร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี ให้ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่หน้าร้าน ซึ่งปัจจุบันติดตั้งกีดขวาง ผิดกฎจราจร อาจเกิดอุบัติเหตุได้ในชุมชน

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการตามคำร้องขอเรียบร้อยแล้วคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:23 พฤศจิกายน 2563)

ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในการช่วยตัดกิ่งต้นปาล์มที่แห้งภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฉเทค สระแก้ว

เทศบาลฯ ให้พนักงานเทศบาลดำเนินการตามคำร้องขอเรียบร้อยแล้วค่ะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:06 พฤศจิกายน 2563)

แจ้งทางเทศบาลตำบลท่าเกษม ช่วยดำเนินการตัดหญ้าตามรายทาง ตามซอย ในชุมชน 2 ด้วยครับ

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้เนินการแจ้งประสานทางกองช่าง/กองสาธารณสุขดำเนินการ แล้วครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:05 พฤศจิกายน 2563)

9 รายการที่ดำเนินการแล้ว

ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.
การมีส่วนร่วมของประชาชน