เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 04แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 04แผนยุทธศาสตร์
folder 010แผนการดำเนินงานประจำปี
folder 011รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 012รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 013คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 014คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 015 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder 016แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 018แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 018 เทศบัญญัติ
folder 019รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ-ประจำ-รอบ-6-เดือน
folder 020รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 021แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
chat_bubble 022ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
folder 023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder 024รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 185
ร้องเรียนออนไลน์

แจ้งร้องเรียน ร้องทุกข์ ONLINE
เทศบาลตำบลท่าเกษม
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ใส่ code:

 กิ่งไม้รุกล้ำทางสาธารณะ ถนนเทศบาล ซอย 10 แยกขวาซอยย่อยแรก บริเวณริมกำแพงรั้วห้องแถวให้เช่าเลขที่ 629 และฝั่งตรงกันข้าม ทำให้รถยนต์ที่สัญจรผ่านไป- มา ถูกกิ่งไม้ครูดหลังคา

เทศบาลเข้าไปดำเนินการให้แล้วนะคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:25 สิงหาคม 2564)

สอบถามคะฉันจะขอใบรับรอง ออกบ้านเลขที่ เพื่อขอน้ำปะปาได้ที่ไหนอย่างไรคะ

เข้ามาที่ สนง.เทศบาลตำบลท่าเกษม ห้องกองช่าง ยื่นคำร้องขอบ้านเลขที่ได้เลยคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:23 เมษายน 2564)

ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้บริเวณหน้าโรงน้ำตะวัน เนื่องจากต้นไม้ล้มฟาดสายไฟฟ้า

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการแล้วครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:22 เมษายน 2564)

ช่วยเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่างส่องทาง ด้านหน้าบ้าน เลขที่ 216 หมู่ 2 หน้าบ้านป้าน้อยหนองด่านเนื่องจากกะพริมมาหลายวันแล้วคะ

เทศบาลส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและแก้ไขแล้วคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2564)

แจ้งเทศบาล ไฟฟ้าแสงสว่างรายทาง ดับมาหลายวันแล้ว ซอย 7 แยก 1 ช่วยดำเนินการหน่อยคะ

เทศบาลดำเนินส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขแล้วคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:24 มีนาคม 2564)

ขอให้เทศบาลช่วยซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างลายทางถนนชอยเทศบาล 3/1 ซอยร้ายน้ำแข็งตายง เสาที่ 1

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:13 มกราคม 2564)

ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์วางท่อระบายน้ำ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงขอความอนุเคราะห์ช่างสำรวจพื้นที่ ในการดำเนินงานเนื่องจากน้ำท่วมเข้าบ้าน ทั้งนี้ใช้งบประมาส่วนตัว

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการตามที่ร้องขอแล้วเสร็จ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:14 ธันวาคม 2563)

ขอความอนุเคราะเทศบาลตำบลท่าเกษม ช่วยประสานการติดตั้งป้ายร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี ให้ขยับเข้ามาในเขตพื้นที่หน้าร้าน ซึ่งปัจจุบันติดตั้งกีดขวาง ผิดกฎจราจร อาจเกิดอุบัติเหตุได้ในชุมชน

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการตามคำร้องขอเรียบร้อยแล้วคะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:23 พฤศจิกายน 2563)

ขอความอนุเคราะห์บุคคลากรในการช่วยตัดกิ่งต้นปาล์มที่แห้งภายในวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฉเทค สระแก้ว

เทศบาลฯ ให้พนักงานเทศบาลดำเนินการตามคำร้องขอเรียบร้อยแล้วค่ะ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:06 พฤศจิกายน 2563)

แจ้งทางเทศบาลตำบลท่าเกษม ช่วยดำเนินการตัดหญ้าตามรายทาง ตามซอย ในชุมชน 2 ด้วยครับ

เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้เนินการแจ้งประสานทางกองช่าง/กองสาธารณสุขดำเนินการ แล้วครับ

(โดย:xxxxx เขียนเมื่อ:05 พฤศจิกายน 2563)

10 รายการที่ดำเนินการแล้ว

ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน