messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 93
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำตรายาง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมรถดับเพลิง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 103
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุสำนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 129
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 125
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 117
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการเปิดอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 173
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 153
ขอเงินค้ำหลักประกันสัญญาคืน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 255
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1