messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box กองคลัง
นางสาววิไลรัตน์ บุญร่วม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางมัลลิกา หันทยุง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ว่าง
นักวิชาการคลัง
นางอัญญาณี สังข์สวัสดิ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววิไลวรรณ คงหอม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุริยะ วรรณสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพิชญา จันทกุมาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานทะเบียนและทรัพย์สิน