เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล
โทร : 086-7331693
ว่าง
รองปลัดเทศบาล
นายสุริยา ผลาหาญ
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
โทร : 086-5539116
นางศิริพร ชาญชาติณรงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : โทร.086-1472525
นายเฉลย ธนะภูมิชัย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : โทร.081-8637994
นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์
ปลัดเทศบาล รักษาการ ผอ.กองการศึกษา
โทร : โทร.086-7331693
นายณดนธ์ พรศิลป์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนันท์นัฑ พรมทัด
ผู้จัดการสถานธนานุบาล