เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 95
เดือนนี้ 6,596
เดือนที่แล้ว 16,143
ทั้งหมด 55,325

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศคณะอนุกรรมการจังหวัดสระแก้ว เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน รอบบัญชี พ.ศ.2559-2562 (เพิ่มเติม)
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวแรต เรื่อง สรุปผลการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยการลงประชามติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 12 ตำบลหนองหัวแรต
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2 |
photo ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระแก้ว (ส.ถ./ผ.ถ.1/12) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11 |
photo ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ในตลาดคุณเสี่ยงรับเชื้อ(โควิค) จากอะไรได้บ้าง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ระบบสารสนเทศเพื่อการคุ้มครองเด็ก
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9 |
insert_drive_file แถลงการณ์ กรมบัญชีกลาง สปสช. สนง.ประกันสังคม การใช้สิทธิเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด 19
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8 |
insert_drive_file กำหนดแนวทางการประชุมออนไลน์การจัดซื้อจัดจ้างในช่วง Work From Home
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file ขอสอบถานแนวงทางการปฏิบัติของกรมส่งเสริมการปกครอง
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ส่งตรงข่าวสาร วินัย คุณธรรม จริยธรรม ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7 |
photo กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo ประกาศเลื่อน วันเวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
photo แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6 |
insert_drive_file การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4 |
photo ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5 |
insert_drive_file แบบประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 (LPA) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12 |
photo เตรียมความพร้อมเปิดเรียนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 เขตเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
1 - 20 (ทั้งหมด 81 รายการ) 1 2 3 4 5
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.
การมีส่วนร่วมของประชาชน