messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
insert_drive_file 05ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการดำเนินงานการประเมินองค์กรปกครองรายงานการดำเนินงานการประเมินองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงสวนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประชุมประชาคม ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งยบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

chat_bubble 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2564
ประกาศผู้ชนะจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอย12 แยก 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview248
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview300
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview307
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview297
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมชุดโซฟา ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๐๓-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview284

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานสถานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ 2564
แผนก่อสร้าง คสล.ถนนเทศบาลซอย1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview374
แผนซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกถนนเทศบาลซอย 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview324
แผนจัดหาพัสดุประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview371
แผนซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview498
เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview353

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม

folder 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการเปิดอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163