messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
account_box กองการศึกษา
นางพิศมัย บุญสมนึก
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวกรัณฑ์รัตน์ สำเร็จ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 0637569977
นางสุกัญญา พูลจวง
ครู คศ.๑
โทร : 087-6013967
นางสาวภัทชรา คนมั่น
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอัจฉรา มะลอย
ครูผู้ดูแลเด็ก