เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
อาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
folder 032ช่องทางการรับฟังความเห็น

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 51
image เทศบาลตำบลท่าเกษม
สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม [9 กันยายน 2564]
ผู้โพส : admin
เชิญชวนชาวเทศบาลตำบลท่าเกษมพร้อมใจไปเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งว่าง [23 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับหน้าคอนกรีตเดิม ถนนเทศบาลซอย 3 [22 กรกฎาคม 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าเกษม [23 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
กิจกรรมรณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย [11 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายอำเภอเมืองสระแก้ว มอบนโยบายคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม [4 มิถุนายน 2564]
ผู้โพส : admin
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม นำทีมพนักงานเทศบาลฉีดวัดซีนรอบแรก [21 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
ผลการตรวจหาเชื้อโควิค(COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 [21 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
นายวิเชียร สุคนธประทีป นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม แถลงนโยบายต่อสภา [12 พฤษภาคม 2564]
ผู้โพส : admin
1 - 10 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1 2
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แจ้งเหตุ
ปปช.
มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการ
ป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกัน
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
มาตรการ
ตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
การขออนุญาต
ติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
การประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
บริการข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับ
ติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานผลการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้ง
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การมีส่วนร่วมของประชาชน