เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้ 6,580
เดือนที่แล้ว 16,127
ทั้งหมด 55,309

folder ประกาศสภาเทศบาล2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
23 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม พ.ศ.2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
15 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 1
12 กรกฎาคม 2564
photo การแต่งตั้งคณะกรรมการสภาท้องถิ่นประจำเทศบาลตำบลท่าเกษม โดย : admin เปิดอ่าน : 2
9 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ขอเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 6
6 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศอำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 โดย : admin เปิดอ่าน : 3
12 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม grade โดย : admin เปิดอ่าน : 24
6 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
5 พฤษภาคม 2564
photo ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม ครั้งแรก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 36
5 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
5 พฤษภาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 28
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.
การมีส่วนร่วมของประชาชน