เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
folder เกี่ยวกับหน่วยงาน
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview157
ประวัติความเป็นมา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview195
ภารกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview189
โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202

folder ขั้นตอนการให้บริการ
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและข่าวสาร ตามมาตรา 7 ,9, และ 11 ที่ควรรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview54
ข้อแนะนำในตรวจดูข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190
ขั้นตอนการร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview193

folder พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตน poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview169
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview202

folder มาตรา 7 นำข้อมูลข่าวสารลงพิมพ์ในราชการ กิจจานุเบกษา
insert_drive_file คำสั่งแต่งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
insert_drive_file โครงสร้างองค์กร ม.7(1) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview164
insert_drive_file อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview166

folder มาตรา 9 จัดแสดงข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนตรวจดู
insert_drive_file พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file มาตรา 9(2)คำแถลงนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154
insert_drive_file มาตรา 9(2) วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview155
photo กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview156
insert_drive_file กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview154

folder มาตรา 11 ให้คำแนะนำแก่ประชาชนและส่ง ข้อมูลที่มีชั้นความลับ
folder มาตรา 12 ให้คำแนะนำแก่ประชาชน และการ ส่งข้อมูลทั่วไป
folder มาตรา 16 การปฏิบัติตามระเบียบรักษาความลับ
folder มาตรา 17 แจ้งให้ผู้มีประโยชน์ได้เสียทราบและ คัดค้านการเปิดเผย
folder มาตรา 23 การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
folder มาตรา 37 ให้ความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูล
folder คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่
folder ข้อมูลบริการประชาชน
folder เอกสารเผยแพร่
insert_drive_file จริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file การป้องกันการทุจริตภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview140

folder สำหรับประชาชน สิทธิของประชาชนตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
insert_drive_file การใช้สิทธิเบื้องต้นของข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
photo สิทธิเกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview148
photo สิทธการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารราชการตามรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
photo สิทธิคัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ได้เสียของตน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview161
photo สิทธิการร้องเรียน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview162