เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่าเกษม จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตำบลท่าเกษม “เกี่ยวกับ การป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564” "เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทศบาลในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เป็นแนวทางการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในวันที่ 8 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม
ผู้โพส : admin
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder 038การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 83
เดือนนี้ 7,359
เดือนที่แล้ว 14,408
ทั้งหมด 33,535