เทศบาลตำบลท่าเกษม call 05ข้อมูลการติดต่อ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.2564
กิจกรรมปลูกผักสวนครัว
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว โทรศัพท์ 037-247940 โทรสาร 037-447106

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
หน่วยตรวจสอบภายใน
folder หน่วยตรวจสอบภายใน

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 152
เดือนนี้ 6,653
เดือนที่แล้ว 16,200
ทั้งหมด 55,382

folder การปรับลดขั้นตอนบริการประชาชน
insert_drive_file รายงานการประชุมปรับลดขั้นตอน poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
insert_drive_file การมอบอำนาจการตัดสินใจบริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file แผนผังปรับปรุงขั้นตอนการให้บริการประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file รายงานผลความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการและสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder 042มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder 043การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
บริการข้อมูล
แจ้งเหตุ
ปปช.
การมีส่วนร่วมของประชาชน