ชื่อเรื่อง : เตรียมความพร้อมเปิดเรียนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 เขตเทศบาลตำบลท่าเกษม
ชื่อไฟล์ : YjBrtkvFri42806.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลท่าเกษฒ เตรียมความพร้อมเปิดเรียนการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2564 ดำเนิการพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย(ชิคุนกุนยา) และโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกาในศูนย์การศึกษาเขตเทศบาลตำบลท่าเกษม