messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งเหตุ
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 07แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 07แผนยุทธศาสตร์
folder 08แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 010คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 011คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 012 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 08แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder เทศบัญญัติ
folder 09รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 014รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder 015ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
folder 016แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder 017สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder งานสวัสดิการสังคม
folder กองการศึกษา
folder รายงานการเงิน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 15
เดือนนี้2,421
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)83,340
ทั้งหมด 280,000

image เทศบาลตำบลท่าเกษม
26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์เปิดยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2567
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2567
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
นโยบายไม่รับของขวัญ
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุมชน
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน หลักสูตรการทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว[5 มิถุนายน 2567]
26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก[13 พฤษภาคม 2567]
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” [14 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน[1 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file 05ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประชาคม ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งยบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
อย่าลืมมาชำระภาษีกันนะคะ เลยกำหนดจะเสียค่าปรับแพงคะ
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์ (งานเร่งรัดและพัฒนารายได้)
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
จัดทำโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview90
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview66
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview146
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการเปิดอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview163

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2565
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview106
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview100
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview98

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2566
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศ เผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2567
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1

folder ITA การพัฒนารายได้ท้องถิ่น
มาตราการดูแลผลกระทบการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview479
รายผลการสำรวจข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview499
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview506

folder 034มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
รายงานการตรวจสอบและติตามสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview311
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview321

folder 035การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview110
รายงานการประชุมคณะกรรมการของเทศบาลตำบลท่าเกษม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview197
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview271
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเฝ้ําระวังการคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview254

folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง กาหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview258
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247
แบบฟอร์การขอเผยแพร่ข้อมูลบนเว๊บไซต์ของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview380

folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ประกาศการกำหนดมาตราป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview264
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview291
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview264

folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2565" และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview230
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview238

folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview252

folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเรื่องป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศ เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการเร่งด่วน
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview408

folder O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพระพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview236
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview247
รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview280
การซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview353

folder O31การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview168
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview89
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135

folder 032แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าเกษม grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview83
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview249
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริตเทศบาลตำบลทาเกษม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview292

folder 022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview94
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview256
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview171
คู่มือร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview198
คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview777

spa ผลิตภัณฑ์ตำบล
การทำบายศรีปากชาม ความเป็นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพักลักจำ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในการรวมตัวกนทำงานประดิษฐ์ "ใบตอง" ที่เราเรียกว่าบายศรีนั้น แต่เดิม ผู้้ที่จะนำบายศรีมาใช้ประกอบพิธีนั้น ก็จะมักคุ้นตาในโอาสพิธี สำคัญๆ ต่างๆ อาทิเช่นงานทำขวัญนาค งานบวงสรวงพิธีใหญ่ๆ ซึ่งในปัจจุบัน "บายศรี" กันกว้างขวางกว่าในสมัยโบราณ เพราะนำมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ก็ว่าได้ ในการจัดทำบายศรี นำมาซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนที่สนใจ ในชุมชนโดยมี คุณยายผ่อง ผ่องศรี แสวงมงคล เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ บายศรี ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลัง เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากภูมิบัญญาท้องถิ่นเอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรอปรับปรุง
ชมรมรำวงย้อนยุคชุมชนย่อยที่ 3รอปรับปรุง
ชมรมรำวงย้อนยุคชุมชนย่อยที่ 3 รำวงย้อนยุค หรือรำวงพื้นบ้าน คือรำโทน ซึ่งชาวท่าเกษม ได้ร่วมตัวกันในยามว่างจากงาน จัดตั้งชมรมรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้าน เมื่อประมาณ 30 - 50 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการบันเทิง ในขณะนวดข้าว สลับกับการร้องเพลงหงส์ฟาง โดยใช้เครื่องดนตรี เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในขณะนั้น เป็นเครื่องกำหนดจังหวะ เช่น ใช้เคาะไม้ เคาะปี๊ป ต่อมาใช้เป็นศิลปะในการหาเลี้ยงชีพ คือรับจ้างแสดงตามงานต่าง ๆ หรือมักเล่นกันในช่วงฤดูแล้ง มักจัดขึ้นในงานวัด เช่น งานวันวิสาขบูชา งานประจำปี งานบวช ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1020 หมู่ 2 ชุมชนย่อยที่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่าเกษม
การทำบายศรีปากชามรอปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ตำบล
การทำบายศรีปากชาม

ความเป็นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพักลักจำ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในการรวมตัวกนทำงานประดิษฐ์ "ใบตอง" ที่เราเรียกว่าบายศรีนั้น แต่เดิม ผู้้ที่จะนำบายศรีมาใช้ประกอบพิธีนั้น ก็จะมักคุ้นตาในโอาสพิธี สำคัญๆ ต่างๆ อาทิเช่นงานทำขวัญนาค งานบวงสรวงพิธีใหญ่ๆ ซึ่งในปัจจุบัน "บายศรี" กันกว้างขวางกว่าในสมัยโบราณ เพราะนำมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ก็ว่าได้ ในการจัดทำบายศรี นำมาซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนที่สนใจ ในชุมชนโดยมี คุณยายผ่อง ผ่องศรี แสวงมงคล เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ บายศรี ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลัง เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากภูมิบัญญาท้องถิ่นเอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รอปรับปรุง
ชมรมรำวงย้อนยุคชุมชนย่อยที่ 3

รอปรับปรุง
ชมรมรำวงย้อนยุคชุมชนย่อยที่ 3

รำวงย้อนยุค หรือรำวงพื้นบ้าน คือรำโทน ซึ่งชาวท่าเกษม ได้ร่วมตัวกันในยามว่างจากงาน จัดตั้งชมรมรำวงย้อนยุค ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้าน เมื่อประมาณ 30 - 50 ปีมาแล้ว เพื่อเป็นการบันเทิง ในขณะนวดข้าว สลับกับการร้องเพลงหงส์ฟาง โดยใช้เครื่องดนตรี เป็นอุปกรณ์ที่หาได้ในขณะนั้น เป็นเครื่องกำหนดจังหวะ เช่น ใช้เคาะไม้ เคาะปี๊ป ต่อมาใช้เป็นศิลปะในการหาเลี้ยงชีพ คือรับจ้างแสดงตามงานต่าง ๆ หรือมักเล่นกันในช่วงฤดูแล้ง มักจัดขึ้นในงานวัด เช่น งานวันวิสาขบูชา งานประจำปี งานบวช ปัจจุบันตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1020 หมู่ 2 ชุมชนย่อยที่ 3 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลท่าเกษม
การทำบายศรีปากชาม

รอปรับปรุง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
10/06/2567
10/06/2567
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
10/06/2567
10/06/2567
สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะขอรับการประเมินหรือการแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์เดิม ฯ
กค.
10/06/2567
10/06/2567
ประชาสัมพันธ์ บัญชีบริการดิจิตอล เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลจากผู้ประกอบการและผู้ให้บริการดิจิทัลไทย


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ