messager
 
เทศบาลตำบลท่าเกษม call 04ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
ผู้บริหารองค์กร
นายกเทศมนตรี
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม
โทร : 0819965797
บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาล
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
(นายวิบูลสุข ตัณจักรวรานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม
โทร : 086-7331693
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
แจ้งเหตุ
ข้อมูลข่าวสาร
date_range 07แผนพัฒนาท้องถิ่น
folder 07แผนยุทธศาสตร์
folder 08แผนการดำเนินงานประจำปี
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
folder 09รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
folder 010คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
folder แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการการบวนงาน
folder 011คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
folder 012 ข้อเชิงสถิติการให้บริการประชาชน
folder แบบรายงานผลความพึงพอใจการให้บริการประชาชน
folder 08แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder เทศบัญญัติ
folder 09รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
folder 014รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder 015ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2567
folder 016แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
folder 017สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
folder งานสวัสดิการสังคม
folder กองการศึกษา
folder รายงานการเงิน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การ
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
แบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สถิติ sitemap
วันนี้ 94
เดือนนี้2,421
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)83,340
ทั้งหมด 280,000

image เทศบาลตำบลท่าเกษม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอลแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาล
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน (ภาค ก.และ ข.) เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์(ภาค ค.)
26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์เปิดยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ2567
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าเกษม เขตเลือกตั้งที่ 2
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา2567
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
นโยบายไม่รับของขวัญ
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน หลักสูตรการทำพวงหรีดดอกไม้จันทน์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว[5 มิถุนายน 2567]
26 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านยาเสพติดโลก[13 พฤษภาคม 2567]
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” [14 เมษายน 2567]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะชุมชน[1 เมษายน 2567]
 
insert_drive_file 05ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์จากงานพัฒนารายได้และงานจัดเก็บรายได้
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10
ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9
แก้ไขประกาศรับสมัครพนักงานสถานธนานุบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview71
ประชุมประชาคม ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
ข่าวประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
folder 020ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 2565
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview98
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview73
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview93
ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview153
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องขยายเสียง โครงการเปิดอาคารสำนักงานสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview173

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2565
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview111
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview79
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview89
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview107
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview103

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2566
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview15
ประกาศ เผยแพร่รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview10

folder ITA การบริหารงานการเงินการคลัง 2567
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview5
รายงาน รับ - จ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview9

folder ITA การพัฒนารายได้ท้องถิ่น
มาตราการดูแลผลกระทบการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview486
รายผลการสำรวจข้อมูล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview507
โครงการจัดทำแผนที่ภาษี ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : pageview515

folder 034มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview39
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview125
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview124
รายงานการตรวจสอบและติตามสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : pageview316
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview330

folder 035การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
find_in_page รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview118
รายงานการประชุมคณะกรรมการของเทศบาลตำบลท่าเกษม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : pageview200
การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงาน โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview276
การแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเฝ้ําระวังการคอร์รัปชั่นเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview258

folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
ประกาศการกำหนดมาตราป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview269
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview294
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview267

folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเจตนารมณ์การงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview186
ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส สระแก้วใสสะอาด 2565" และงดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : pageview238
นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview237
ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview244

folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder ประกาศเทศบาลตำบลท่าเกษม เรื่อง การขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา แผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว ภาพ หรือข้อความ ในที่สาธารณะ
รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบป้ายโฆษณาฯ ครั้งที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบป้ายโฆษณาฯ ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview3
รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบป้ายโฆษณาฯ ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : pageview6
รายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบป้ายโฆษณาฯ ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview4
เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับป้ายโฆษณา
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview6

folder O30การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview47
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและพระพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview247
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview252
รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview287
การซักซ้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview359

folder O31การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview30
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 12 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview84
รายงานแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview175
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview92
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview142

folder 032แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลท่าเกษม grade
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview23
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview29
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจิต พ.ศ. 2566-2570 เทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview88
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลท่าเกษม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview255
ประกาศแผนปฏิบัติการทุจริตเทศบาลตำบลทาเกษม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : pageview297

folder 022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview99
ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview263
ประกาศการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview175
คู่มือร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์(เรื่องร้องเรียนทั่วไปและ เรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) ของเทศบาลตำบลท่าเกษม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview204
คำสั่งลงโทษทางวินัยกรณี คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview908

spa ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มสมุนไพรอำพรรอปรับปรุง
อำพรสมุนไพรกลุ่มสมุนไพรอำพร ตำบลท่าเกษม ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสมุนไพรอบแห้ง สมุนไพรตากแห้ง สมุนไพรพร้อมดื่ม สนใจโทรสอบถาม 085-4331398
การทำบายศรีปากชาม ความเป็นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพักลักจำ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในการรวมตัวกนทำงานประดิษฐ์ "ใบตอง" ที่เราเรียกว่าบายศรีนั้น แต่เดิม ผู้้ที่จะนำบายศรีมาใช้ประกอบพิธีนั้น ก็จะมักคุ้นตาในโอาสพิธี สำคัญๆ ต่างๆ อาทิเช่นงานทำขวัญนาค งานบวงสรวงพิธีใหญ่ๆ ซึ่งในปัจจุบัน "บายศรี" กันกว้างขวางกว่าในสมัยโบราณ เพราะนำมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ก็ว่าได้ ในการจัดทำบายศรี นำมาซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนที่สนใจ ในชุมชนโดยมี คุณยายผ่อง ผ่องศรี แสวงมงคล เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ บายศรี ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลัง เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากภูมิบัญญาท้องถิ่นเอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นรอปรับปรุง
ชมรมรำวงย้อนยุคชุมชนย่อยที่ 3รอปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ตำบล
กลุ่มสมุนไพรอำพร

รอปรับปรุง
อำพรสมุนไพร

กลุ่มสมุนไพรอำพร ตำบลท่าเกษม ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสมุนไพรอบแห้ง สมุนไพรตากแห้ง สมุนไพรพร้อมดื่ม สนใจโทรสอบถาม 085-4331398
การทำบายศรีปากชาม

ความเป็นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพักลักจำ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในการรวมตัวกนทำงานประดิษฐ์ "ใบตอง" ที่เราเรียกว่าบายศรีนั้น แต่เดิม ผู้้ที่จะนำบายศรีมาใช้ประกอบพิธีนั้น ก็จะมักคุ้นตาในโอาสพิธี สำคัญๆ ต่างๆ อาทิเช่นงานทำขวัญนาค งานบวงสรวงพิธีใหญ่ๆ ซึ่งในปัจจุบัน "บายศรี" กันกว้างขวางกว่าในสมัยโบราณ เพราะนำมาใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ก็ว่าได้ ในการจัดทำบายศรี นำมาซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนที่สนใจ ในชุมชนโดยมี คุณยายผ่อง ผ่องศรี แสวงมงคล เป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ บายศรี ให้แก่ผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่คนรุ่นหลัง เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จากภูมิบัญญาท้องถิ่นเอง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

รอปรับปรุง
ชมรมรำวงย้อนยุคชุมชนย่อยที่ 3

รอปรับปรุง

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ